Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU

Mae CBAC yn darparu amrywiol gymwysterau TGAU i Gymru a Lloegr, gyda manylebau, deunyddiau asesu a Chanllawiau i Athrawon ar-lein rhyngweithiol ar dudalennau'r pynciau perthnasol. Mae arbenigwyr pwnc a chydweithwyr gweinyddol ar gael i roi cyngor personol hefyd.

TGAU yng Nghymru

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y bydd TGAU newydd Cymraeg, mathemateg a Saesneg Iaith i'w haddysgu o fis Medi 2015. Byddant yn adlewyrchu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Hefyd bydd Llenyddiaeth Gymraeg a Llenyddiaeth Saesneg yn cael eu diwygio ar lefel TGAU.

TGAU yn Lloegr

Gallwch weld y manylion ar wefan Eduqas.

Gwybodaeth Bellach

I dderbyn gwybodaeth am bynciau penodol, tanysgrifiwch ar dudalennau'r pynciau perthnasol i dderbyn y newyddion diweddaraf ar e-bost.

Am fanylion pellach am ein darpariaeth TGAU, cysylltwch â:

Margaret Franks - Pennaeth yr Is-adran TGAU (materion gweinyddol)
Ffôn: 029 2026 5066
E-bost: mags.franks@wjec.co.uk

Dr Sandra Anstey - Cyfarwyddwr Cynorthwyol (TAG / TGAU) (materion polisi)
Ffôn: 029 2026 5132
E-bost: sandra.anstey@wjec.co.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

> Rheolau ar gyfer manylebau TGAU unedol

> Cyfeiriadur TGAU

 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Bwyd a Maeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.