Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (SCH)

Am y Cymhwyster Hwn

Mae Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol yn gymhwyster unigol, cyfannol sy'n cynnwys Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Cynllunio a Threfnu, Creadigrwydd ac Arloesi, ac Effeithiolrwydd Personol.  Mae Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol ar gael o lefel Mynediad 3 i Lefel 3 ac yn cael ei asesu trwy gyfrwng y sefyllfaoedd canlynol:

  • Tasg dan Reolaeth a asesir yn fewnol a'i gwirio'n allanol;
  • Trafodaeth Strwythuredig fer a asesir yn fewnol a'i gwirio'n allanol.

Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Bryan Davies
029 2026 5100
bryan.davies@wjec.co.uk

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
julie.rees@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.