Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (SCRhH)

Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (SCRhH)

Am y Cymhwyster Hwn

Er mwyn ennill cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, mae gofyn i ymgeiswyr ddangos eu sgiliau trwy gyfrwng y sefyllfaoedd canlynol:

  • Tasg dan Reolaeth a asesir yn fewnol a'i gwirio'n allanol;
  • Prawf Cadarnhaol byr arlein sydd i'w farcio'n allanol.

Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Bryan Davies
029 2026 5100
Ebostio Bryan

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.