Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth eang i Uwch Arholwyr a Safonwyr.

Mae ein pecyn cefnogi'n cynnwys:

  • Canllaw ar ysgrifennu papurau cwestiynau
  • Cyfarfodydd gyda'r Swyddog Pwnc i amlinellu disgwyliadau, cyfrifoldebau a gweithdrefnau
  • Cefnogaeth gan y Cadeirydd a Swyddog Pwnc ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Gwerthuso Papur Cwestiynau (QPEC)
  • Arweiniad cyn y gynhadledd hyfforddi wyneb yn wyneb ar gyfer Arholwyr/Safonwyr
  • Rhwydweithio ag Uwch Arholwyr/Safonwyr eraill ar gyfer eich pwnc.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at penodedigion@cbac.co.uk neu ffoniwch ni ar 029 2026 5050. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.