Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Arddangosfa rhad ac am ddim yn dangos gwaith arloeswyr Cymru

Caerdydd: 30 Medi–1 Hydref | Stadiwm SWALEC
Bangor: 14 Hydref–15 Hydref | Prifysgol Bangor

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dylunio? Pa ffordd well o danio eich egni creadigol na gweld y dyfeisiadau mwyaf dyfodolaidd a grëwyd gan fyfyrwyr Cymru yn y Gwobrau Arloesedd eleni.

O reilffyrdd i radar, microffonau i hafalnodau, mae Cymru'n gartref i rai o'r syniadau ysbrydoledig sydd wedi chwyldroi'r byd.

Gwobrau Arloesedd 2019

Mae'r Gwobrau Arloesedd yn dathlu'r gwaith project TGAU, UG a Safon Uwch mwyaf blaengar gan fyfyrwyr sy'n astudio ein cyrsiau Dylunio a Thechnoleg.

Bydd yr arddangosfa'n dechrau yn Stadiwm SSE SWALEC Caerdydd ar 30 Medi–1 Hydref, cyn symud i Brifysgol Bangor ar 4 Hydref–15 Hydref.

Steve Howells, Swyddog Pwnc Dylunio a Thechnoleg CBAC: “Fe ymunon ni ag adran Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru yn 1998 i ddathlu'r goreuon o ran dylunio yng Nghymru ac rydym wedi cynnal y digwyddiad byth ers hynny.

Nod y gwobrau yw annog pobl ifanc i feddwl yn greadigol a dod yn fwy arloesol yn dechnolegol. Mae hefyd yn ffordd wych o arddangos y dalent a'r gwaith sy'n cael ei roi i astudio'r pynciau hyn ar lefel TGAU, UG a Safon Uwch."

Beth i'w ddisgwyl 

Yn ogystal â'r gwobrau a'r arddangosfa, bydd amrywiaeth o sgyrsiau a seminarau rhad ac am ddim ar gael i fyfyrwyr ac athrawon, gan gynnwys dylunio cynnyrch cynaliadwy, eiddo deallusol a rheoli'r tasgau a asesir dan reolaeth yn eich ysgol.

Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant, a chynrychiolwyr o sefydliadau addysg uwch – sydd yn chwilio am dalent newydd!

Cymerwch olwg ar uchafbwyntiau'r digwyddiad y llynedd ar ein tudalen Facebook

Am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth, cysylltwch â steve.howells@wjec.co.uk.