Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Newyddion Diweddaraf

 • Ymgynghoriad ar Amserlenni Arholiadau Rhagarweiniol Mehefin 2020

  Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau, ar ran bob corff dyfarnu yn y DU (AQA, CCEA, OCR, Pearson a CBAC) yn gwahodd canolfannau ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i anfon sylwadau ar ein ...

 • Diweddariad Adnoddau Cyfrwng Cymraeg Chwefror 2019

  Yn sgil y newidiadau i fanylebau TGAU, Safon UG ac Uwch mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cyfres o grantiau i CBAC er mwyn rheoli’r ddarpariaeth o adnoddau cyfrwng Cymraeg i gefnogi&...

 • Gwobrau Delwedd Symudol – Cyhoeddi Gwestai Arbennig

  Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd pumed achlysur y Gwobrau Delwedd Symudol yn croesawu gwestai arbennig iawn. Bydd Matt Charman, yr awdur gwobrwyol o Brydain a enwebwyd am Oscar yn ymuno &...

 • Dechreuwch arholi heddiw

  Os ydych chi'n gweithio mewn canolfan sy'n cynnig ein cymwysterau neu os yw marcio ein cymwysterau o ddiddordeb i&...